Advocatenkantoor op de bres voor gedupeerden

Advocatenkantoor op de bres voor gedupeerden

waardevermindering onroerend goed door aardbevingen

De Haan Advocaten & Notarissen richt Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen op   De aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de gaswinning door de NAM leidt tot schade bij particulieren en bedrijven. Het gaat daarbij niet alleen om de directe schade – het repareren van scheuren en dergelijke – maar nog veel meer om de schade op lange termijn: de waardevermindering van de woning of het bedrijfspand. Een schadepost die aanzienlijk kan zijn. Om de gedupeerden bij te staan, gaat het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) oprichten. De Haan spant namens de deelnemers aan de stichting een juridische procedure aan waarbij de NAM en/of de Nederlandse Staat aansprakelijk worden gesteld. Daarna wordt voor alle gedupeerden individueel schade geclaimd.  

Veel eigenaren van onroerend goed in het getroffen gebied hebben door de bevingen schade geleden, zoals scheuren in muren en veelal verzakkingen. Deze schade kan bij de NAM worden ingediend. De NAM heeft inmiddels aangegeven deze schade ook te vergoeden, wanneer deze door een taxateur voldoende is aangetoond.     Een andere forse schadepost is echter de waardevermindering van woningen, bedrijven en ander onroerend goed in het getroffen gebied. Door de aardbevingen is dit voor buitenstaanders minder aantrekkelijk geworden. Mensen zullen zich er minder snel vestigen of woningen gaan kopen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de waarde van het onroerend goed in het getroffen gebied. Hiervoor is tot op heden niets geregeld.   Stichting WAG Om de vele honderden gedupeerden bij te staan, gaat De Haan Advocaten & Notarissen de Stichting ‘Waardevermindering door Aardbevingen Groningen’ (WAG) oprichten. Het advocatenkantoor staat de deelnemers aan deze Stichting bij om de schade te verhalen die ontstaat door waardevermindering van hun vastgoed. Hiervoor worden de NAM, de Nederlandse Staat en/of andere betrokkenen aansprakelijk gesteld. Indien de rechter het daar mee eens is, eist de Stichting vervolgens een individuele schadevergoeding voor alle deelnemers.     Inwoners uit het bewuste gebied en andere bewoners in de regio kunnen zich tegen betaling van € 100,- aanmelden als deelnemer. Bestuursvoorzitter Winfryd de Haan van De Haan Advocaten & Notarissen. “Wij weten dat er onder veel Groningers vragen zijn over de waardedaling van hun onroerend goed. Doordat de NAM de directe fysieke schade aan woningen ook heeft vergoed, erkent ze feitelijk de aansprakelijkheid hiervoor. Het kan niet zo zijn dat vervolgens de voor veel inwoners forse langetermijnschade onbenoemd blijft. Daarvoor gaan wij ons sterk maken.” 

Deel deze pagina