Blogserie: Hoe houdt u uw bedrijf gezond in een veranderende economie in tijden van corona?

22 oktober 2020

Het coronavirus (Covid-19) heeft nog altijd grote impact op samenleving en economie. Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Onder meer de investeringen en het handelssaldo namen sterk af. In de eerste helft van 2020 steeg de schuld van de Rijksoverheid met 47 miljard euro. De overheidsinkomsten daalden met name doordat bedrijven vanwege de coronacrisis voorlopig minder aan vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over 2020. Tegelijkertijd namen de uitgaven van het Rijk toe door inkomensondersteunende maatregelen als NOW en Tozo. De toekomstige effecten van corona worden verschillend ingeschat, maar de algehele tendens lijkt helaas toch somber. 

De (plotselinge) opkomst van corona vroeg ook van ondernemers creativiteit en flexibiliteit om de gewijzigde marktomstandigheden zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Daar waar nodig deden bedrijven een beroep op ondersteunende maatregelen vanuit de overheid. De vraag is hoe dit in de toekomst zal zijn. Immers, duidelijk is geworden dat bedrijven ook in 2021 nog te maken zullen krijgen met (de gevolgen van) het coronavirus. Hoe houdt u uw bedrijf gezond in tijden van recessie?

Wij ontvangen hierover steeds meer vragen van cliënten. In deze serie van blogs delen wij graag op voorhand onze kennis en ervaring met u.

Wat kunt u verwachten?

Op 27 oktober verschijnt onze eerste blog waarin de focus ligt op de positie van de directeur-enig aandeelhouder. Daarbij worden een aantal concrete juridische hygiëne tips gegeven.

In onze tweede blog die op 3 november zal verschijnen, gaat Pieter van Drooge in op de juridische splitsing. Pieter zal niet alleen de hoofdlijnen van het splitsingsproces schetsen, maar juist ook een aantal bijzondere aandachtspunten met u doornemen. Pieter van Drooge is als notaris-partner verbonden aan DeHaan Advocaten en Notarissen. Hij heeft ruime ervaring met (o.a.) het begeleiden van transacties, vennootschappelijke (her)structureringen en reorganisaties, waaronder begrepen (nationale en grensoverschrijdende) fusies, splitsingen, overnames, participaties en andere investeringen en beleggingen.

Bij een herstructurering ligt de focus meestal op de bedrijfsmatige kant. Met enige regelmaat vormen echter bepaalde arbeidsrechtelijke kwesties potentiële obstakels. In de derde blog, die op 17 november zal verschijnen, gaat Kornelis de Vries in op het medezeggenschapsrecht en de rol van de Ondernemingsraad bij een juridische splitsing. Kornelis rekent tientallen grote en toonaangevende noordelijke werkgevers tot zijn vaste klanten waar hij op bestuurlijk niveau adviseert. Hij begeleidt werkgevers (o.a.) bij vraagstukken rondom medezeggenschapstrajecten.

Tot slot verschijnt op 17 november de vierde en laatste blog, waarbij Arlette van Wessel aandacht zal besteden aan de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid. Als advocaat heeft Arlette uitgebreide (proces)ervaring op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, met een bijzondere aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Mocht u vooruitlopend op het verschijnen van onze blogs al vragen hebben op het gebied van herstructureren in tijden van corona? Neem dan gerust met één van ons contact op. Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u.

Gerelateerde actualiteiten