De Haan maakt grijpbaar wat ongrijpbaar is

De Haan maakt grijpbaar wat ongrijpbaar is

Energierecht:

De Haan speelt in op de ontwikkeling van een van de nieuwste rechtsgebieden: het Energierecht. Waar  innovatie en creativiteit, economische en maatschappelijke belangen samenkomen zijn ook de juridische aspecten veelomvattend. Een onderneming binnen de energiesector of die daarmee direct of indirect mee te maken heeft, komt op diverse vlakken in aanraking met een groot aantal juridische regels. De specialisten van De Haan volgen de ontwikkelingen op de voet. Het juridisch werk kan per energiebron worden onderverdeeld in productie, levering en transport. Niet alleen het contractenrecht en het ondernemingsrecht, maar ook het mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht (vergunningen en aanbestedingen) vormen een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk binnen het energierecht.

Sectie energierecht:

De Haan bundelt haar krachten en introduceert de nieuwe sectie Energierecht waarin alle relevante rechtsgebieden zijn vertegenwoordigd. Hierdoor is de Haan in staat om haar cliënten in één dossier op alle juridische vlakken van advies te voorzien met als voordeel voor de cliënt: een perfecte afstemming, korte lijnen en alles onder een dak. Kennis & Ervaring:

Zaken die de afgelopen tijd door de advocaten en notarissen van De Haan zijn behandeld op het gebied van Energierecht betreffen onder meer het adviseren rond het sluiten van inkoopcontracten gas en elektra voor grootverbruikers, advisering bij het afsluiten van overeenkomsten voor de koop en verkoop van stoom, advisering en bijstand bij diverse handhavingszaken en vergunningskwesties, het begeleiden van partijen bij aanbestedingen, het adviseren van een grote producent van groene energie in verband met afzetproblemen op het hoogspanningsnetwerk en het (notarieel) overdragen en bezwaren van kabels en leidingen. De sectie Energierecht bestaat uit de volgende personen: Peter-Paul Bruens (advocaat, specialisatie Ondernemingsrecht en Contractenrecht) Jos Janssen (advocaat, specialisatie Internationaal en Duits recht) Albert Kraster (notaris) Wouter Bustin (advocaat, specialisatie Bestuursrecht) Arnold Appelman (advocaat, specialisatie Mededingingsrecht en Aanbestedingsrecht) Sara Engelen (advocaat, specialisatie (internationaal) Contractenrecht en Vastgoed) Nienke Veerman (advocaat, specialisatie Internationaal en Duits recht) Contact: Peter-Paul Bruens,

Telefoon: 050 – 575- 57 408

e-mail: p.bruens@dehaanlaw.nl

Deel deze pagina