Doorstart textielketen Henk ten Hoor

Doorstart textielketen Henk ten Hoor

PERSBERICHT

8 oktober 2012

 

DOORSTART TEXTIELKETEN HENK TEN HOOR

Vanmorgen zijn op het hoofdkantoor van Henk ten Hoor Textiel in Hoogeveen de handtekeningen gezet onder een overnameovereenkomst. Romani Beleggingen B.V. te Zevenaar koopt van de curator, mr. Jan van Burg (De Haan Advocaten en Notarissen) de merknamen, de voorraden en het grootste deel van de inventarissen. Na enkele dagen van intensief overleg hebben partijen daar overeenstemming over bereikt. De eerder in de pers verschenen berichten dat Witteveen Mode de overnemende partij zou zijn is dus onjuist.

Romani heeft de bedoeling om in 60 van de 103 winkelbedrijven met 250 van de 425 medewerkers de activiteiten voort te zetten. Om dit te verwezenlijken zal Romani nog met de verhuurders van de winkelpanden nieuwe huurovereenkomsten moeten sluiten. Omdat Romani al in het begin van deze week de deuren weer wil openen zal  Romani de eerste weken nauw met de curator samenwerken.

Henk ten Hoor Textiel heeft dinsdag 2 oktober 2012 bij de rechtbank te Assen surseance van betaling gevraagd. De surseance is afgelopen vrijdag omgezet in een faillissement. De curator heeft met een aantal overnamekandidaten gesproken. In vergelijking met de andere kandidaten wil Romani met het grootste aantal winkels verder. Met de keuze voor Romani wordt bovendien zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden.

Bij de curator hebben zich nog diverse kandidaten gemeld die één of meerdere van de overige filialen willen voortzetten. De curator zal zich daar de komende dagen op richten. Wellicht dat ook in deze winkels nog  werkgelegenheid in stand kan blijven.

 

 

Deel deze pagina