Faillissement Zeilscholen Sales en Marketing B.V.

Faillissement Zeilscholen Sales en Marketing B.V.

Mededeling 1 van de curator inzake faillissement Zeilscholen Sales en Marketing B.V. d.d. 18 juni 2014 Op 17 juni 2014 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Zeilscholen Sales en Marketing B.V. Tot curator is aangesteld mr. W.M. Sturms van De Haan AGW Advocaten & Notarissen. Via Zeilscholen Sales en Marketing B.V. zijn ruwweg 1850 boekingen gemaakt voor zeilkampen in Friesland vanaf 4 juli 2014. Op dit moment is de curator druk doende om te proberen hiervoor een oplossing te vinden. Het is nog te prematuur om de kans van slagen en de gevolgen voor de cursisten te voorspellen. Er wordt naar verschillende scenario’s gekeken en met verschillende partijen gesproken. De curator zal hier op kortst mogelijke termijn nader op terugkomen. Voor contact met de curator kan het e-mailadres zeilscholen@dehaanlaw.nl worden gebruikt.

Deel deze pagina