Heeft u het “goed” geregeld voor uw nabestaanden?

Heeft u het “goed” geregeld voor uw nabestaanden?

 

mr. D.A. de Haan-Wijma Kandidaat Notaris - Notariaat Stiens Vroeg of laat kunt u er mee te maken krijgen; het verlies van een dierbare. Het is niet iets om alle dagen over na te denken en het liefst stoppen we gedachten hierover zo ver mogelijk  weg. Ik merk dit regelmatig in gesprekken met cliënten over dit onderwerp.  Toch is het goed om op een rustig moment eens  op een rij te zetten wat u zelf zou kunnen en willen regelen. Als u minderjarige kinderen heeft staat u er dan eens bij stil aan wie u de opvoeding toevertrouwt als beide ouders er niet meer zouden zijn. En gunt u die lieve schoondochter nog een aandeel  in uw erfenis als ze uw zoon na uw overlijden heeft laten zitten? Wie zet de onderneming voort als u onverhoopt komt te overlijden zonder dit tijdens leven te hebben geregeld? Wat, als een kind niet goed met geld om kan gaan en u “de bui” al ziet hangen als dit kind een erfenis in handen krijgt ………. Zomaar wat situaties die zich in een mensenleven kunnen voordoen. Met het opmaken van een testament houdt u de regie in handen en geeft u voor bijvoorbeeld de hiervoor genoemde situaties een handleiding  aan uw nabestaanden. Voor het opstellen van een testament neemt u contact op met uw (kandidaat) notaris. Hij of zij legt in een notariële akte vast wat er met uw nalatenschap (erfenis) moet gebeuren, wie alles moet regelen, wie uw erfgenamen zijn of wie juist niet.  Vaak zijn er ook fiscale redenen om een testament op te stellen of aan te passen. Graag maak ik dit met een eenvoudig  rekenvoorbeeld duidelijk: Ron en Nynke, beiden 65 jaar, zijn met elkaar getrouwd in algehele gemeenschap van goederen en hebben samen twee kinderen. Hun vermogen bestaat globaal uit een woning van € 450.000,00 (schuldenvrij) en een spaarrekening met een saldo van € 90.000,00. Ron overlijdt en zijn nalatenschap bestaat  uit de helft van het vermogen dat hij met Nynke  heeft opgebouwd, groot  € 270.000,00. Ron heeft geen testament opgemaakt, zodat volgens de wettelijke regeling zijn echtgenote Nynke  en hun beide kinderen erven;  ieder één/derde deel. Een erfgenaam hoeft alleen erfbelasting te betalen voor zover hij/zij meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Voor een echtgenoot is het vrijgestelde bedrag in 2012 € 603.600,00 (hier moeten eventuele pensioenaanspraken nog vanaf worden getrokken). Per kind is in 2012 het vrijgestelde bedrag €19.114,00. Terug naar het rekenvoorbeeld: De verkrijging van Nynke valt ruim binnen de vrijstelling, zij is geen erfbelasting verschuldigd.  De beide kinderen zijn dat wel,  namelijk per kind een bedrag van circa € 2.768,00. Met een testament had deze belastingheffing bij het overlijden van Ron voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het opnemen van een zogenaamd “afvullegaat”. De strekking van dit legaat is dat de vrijstellingen van de diverse erfgenamen zoveel mogelijk benut worden. Eerst worden de vrijstellingen van de kinderen afgevuld  tot het vrijgestelde bedrag  (€ 19.114,00) en vervolgens de vrijstelling van de langstlevende echtgenoot (€ 603.600,00). Wilt u meer weten over dit onderwerp, en ook hoe een en ander (fiscaal) uitpakt bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot, of wilt u weten hoe het zit met uw bestaande regelingen; neemt u dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s van de afdeling notariaat, wij helpen u graag verder. Dineke de Haan-Wijma

 

Deel deze pagina