Marita Jansen en Anne-Henk van der Wal

Marita Jansen en Anne-Henk van der Wal

Op 1 maart jl. - de aanvang van het raapseizoen – heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op het hoger beroep van de Faunabescherming tegen de door Gedeputeerde Staten van Fryslân aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) verleende ontheffing van het verbod op het zoeken en rapen van kievitseieren.   Ook in het hoger beroep hebben Marita Jansen en Anne-Henk van der Wal de BFVW met succes bijgestaan. In navolging van de Rechtbank verklaarde de Raad van State het beroep van de Faunabescherming ongegrond hetgeen inhoudt dat de leden van de Bond met ingang van 1 maart tot 1 april a.s. zich weer bezig kunnen houden met het zoeken van kievitseieren.

http://www.raadvanstate.nl

http://www.lc.nl

Deel deze pagina