Mededeling 2 van de curator inzake faillissement Zeilscholen Sales en Marketing B.V.

Mededeling 2 van de curator inzake faillissement Zeilscholen Sales en Marketing B.V.

d.d. 20 juni 2014 In de afgelopen twee dagen heeft de curator met verschillende partijen gesproken over een oplossing voor de acute problematiek in dit faillissement, te weten dat er een groot aantal boekingen zijn, die niet kunnen worden uitgevoerd door het failliete bedrijf. Het doet de curator deugd te kunnen meedelen dat er een oplossing is gevonden die het mogelijk maakt dat zeilkampen alsnog doorgang kunnen vinden in Friesland met medewerking van de zeilscholenbranche, provincie Friesland en Friesland Marketing. De curator verwijst naar bijgaande aankondiging op http://nos.nl/artikel/663717-zeilvakanties-in-friesland-gered.html. Hierbij merkt de curator op dat deze regeling juridisch behelst dat boekers een nieuwe overeenkomst aangaan met de betreffende zeilschool en de overeenkomst met failliet komt te vervallen. Zodra de details van de regeling uitgewerkt zijn en de te lanceren website met nadere informatie bekend is, zal de curator hierover informeren. Naar verwachting volgt in de loop van de dag nog een persbericht.

Deel deze pagina