‘Mensen denken niet graag na over de dood’

‘Mensen denken niet graag na over de dood’

De meeste mensen staan er niet snel bij stil. Het belang van een testament maken. En dat is nou precies het probleem volgens notaris Peter van Dijk van De Haan AGW in Leeuwarden. ,,Het wordt vaak als vervelend ervaren om over de dood na te denken en mensen zijn opgelucht als het achter de rug is. Doordat er niet graag aan gedacht wordt, komt het veel voor dat het maken van een testament wordt uitgesteld.”

Zijn collega Marijke Veenstra verwelkomt vaak mensen van een jaar of 85. ,,Dan zijn ze eigenlijk al een jaar of twintig te laat. Om alles goed te regelen en bijvoorbeeld geen belastingvoordelen te laten lopen, is het beter wanneer mensen op tijd over hun erfenis nadenken. Stel dat iemand al weet niet al zijn geld op te maken. Dan kan het verstandig zijn om tijdens het leven al een gedeelte van de erfenis over te hevelen. Dat kan veel erfbelasting schelen, want aan familie kan elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag gegeven worden. We horen ook wel: ‘Destijds hebben we het goed geregeld.’ Dat blijkt dan te slaan op een testament van dertig jaar oud. Door regels en familierelaties die veranderen is het aan te raden om elke vijf jaar kort te controleren of alles nog klopt.’’

Niemand hoeft per se een testament maken, maar iedereen zou er wel over na moeten denken, vinden beide notarissen. De wettelijke regeling die bestaat, voldoet namelijk niet in alle gevallen. ,,De maatschappij verandert. Familierelaties worden steeds ingewikkelder en er zijn meer alleenstaanden dan vroeger. Dat betekent dat het voor meer mensen van belang is een testament op te maken’’, volgens Van Dijk. Wanneer mensen bijvoorbeeld samenwonen maar niet getrouwd of geregistreerd partner zijn, kan het huis bij het overlijden van één van hen naar de familie gaan waardoor de partner op straat komt te staan.

Scheiding Ook voor mensen die gescheiden zijn met kinderen, is het belangrijk aan een testament te denken. ,,De erfenis gaat in zo’n geval naar de kinderen. Wanneer deze nog geen achttien jaar zijn, hebben ze daar echter nog geen beschikking over. De andere ouder heeft  dan vaak het gezag over de kinderen en daarmee het recht over de erfdelen van de kinderen. Dat willen mensen die gescheiden zijn vaak niet. Dat recht of ‘ouderlijk vruchtgenot’, kan bij testament worden ontzegd aan die ouder en een ander kan in het testament aangewezen worden tot bewindvoerder.’’

Alleenstaanden, vooral wanneer ze vermogend zijn, vormen de belangrijkste groep die goed moeten nadenken over hun nalatenschap. Van Dijk: ,,Anders  komt het geld nog wel eens bij vage neefjes of nichtjes terecht wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Dan is het soms een optie om een goed doel in het testament  op te nemen. Het voordeel daarvan is dat hierover geen belasting wordt geheven.’’

Week van het testament Goede doelen proberen hierop in te spelen met de Week van het Testament van 16 tot 20 april. Met de slogan ‘Maak van uw afscheid een nieuw begin’ roepen 120 organisaties mensen op een goed doel op te nemen in het testament. Tijdens de week wordt een gratis adviesgesprek met een notaris aangeboden. Nalatenschappen zijn de laatste jaren belangrijker geworden als inkomstenbron. In 1995 werd volgens het rapport Geven in Nederland 87 miljoen euro nagelaten aan goede doelen. In 2009 was dit bedrag opgelopen tot 232 miljoen euro.

Bij het pas gefuseerde De Haan AGW doen ze ook mee aan de actie, hoewel een ieder altijd welkom is voor een gesprek. ,,Mensen zijn wel geïnteresseerd in het onderwerp, maar ze stappen toch niet snel naar een notaris. We geven wel eens lezingen over erfrecht en en dan  zit de zaal altijd vol. Een lezing is blijkbaar toegankelijker. Vanuit de zaal komen na de presentatie dan altijd erg veel vragen. Dat zijn vaak mensen die zelf al iets hebben meegemaakt bij een erfenis die niet soepel verliep. Van die verhalen valt wat te leren.”

Bron: Friesch Dagblad

Deel deze pagina