Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Bij overeenkomsten tussen bedrijven moet een factuur uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst worden betaald, als er contractueel geen afspraken zijn gemaakt omtrent een betalingstermijn. Er mag contractueel een termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Bij overeenkomsten tussen bedrijven en de overheid geldt dat uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. Indien de tegenpartij niet of te laat betaald mag er een standaardvergoeding voor incassokosten worden gevraagd.  Daarvoor hoeft geen aanmaning te worden verstuurd. Indien er niets is afgesproken over de hoogte van de vergoeding, is de vergoeding een bepaald percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen. De wijziging is ingegaan per 16 maart 2013 en geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten op of na 16 maart 2013. Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen omlaag Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is verlaagd van 21% naar 6%. Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook aanleg en onderhoud van de tuin door hoveniers valt onder het 6%-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. De maatregel geldt onder meer voor bouwbedrijven, klusbedrijven en hoveniersbedrijven.  De verlaging is ingegaan per 1 maart 2013. De verlaging is tijdelijk en duurt tot 1 maart 2014. Medewerkers kinderopvang continu gecontroleerd Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen worden continu gecontroleerd op strafbare feiten. Voorheen gebeurde dit alleen op het moment van indiensttreding bij de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Nu wordt tijdens het verrichten van werkzaamheden in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen in de gaten gehouden of een medewerker nieuwe strafbare feiten heeft begaan. De screening wordt in 2 fasen ingevoerd. De 1e fase is per 1 maart 2013 van start gegaan. De 2e fase start in 2016. Dan worden ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers continu gecontroleerd. Verplichte welstandstoets bouwwerken afgeschaft De verplichting om bij bouw, verbouw of renovatie (extern) advies in te winnen bij een welstandscommissie is afgeschaft. Het mag nog wel. Kiest de gemeente voor het voeren van welstandsbeleid, dan kan een gemeenteambtenaar de welstandstoets uitvoeren. De gemeente is dus niet meer verplicht de welstandstoets door de welstandscommissie te laten uitvoeren. De wijziging is ingegaan per 1 maart 2013. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621) zonder stemming aangenomen. Dit wetsvoorstel voegt aan de Algemene wet bestuursrecht een aantal algemene bepalingen over schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen toe. De regels voor nadeelcompensatie worden vereenvoudigd. Nadeelcompensatie is een vergoeding die de overheid soms moet uitkeren hoewel haar handelen niet onrechtmatig was. Bijvoorbeeld een schadevergoeding aan ondernemers wanneer hun bedrijf tijdelijk niet (goed) te bereiken is als gevolg van de reconstructie van een weg. Met dit voorstel worden ook de bevoegdheden tussen de verschillende rechters in geval van een schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad vereenvoudigd. Van onrechtmatige besluiten is bijvoorbeeld sprake als de overheid schade moet vergoeden omdat ten onrechte een vergunning werd geweigerd. De wet zal per 1 juli 2013 inwerking treden. Nieuwe regels Nationale Hypotheek Garantie (NHG) De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd: •    per 1 juli 2012: € 320.000; •    per 1 juli 2013: € 290.000; •    per 1 juli 2014: € 265.000.

Deel deze pagina