Opname in AWBZ instelling? Interen op vermogen!

Opname in AWBZ instelling? Interen op vermogen!

Het is voor velen een onverwachte tegenvaller dit jaar: Niet 4% van het ("Box 3") vermogen wordt meegeteld voor de bepaling van de eigen bijdrage van de AWBZ, zoals voorheen, maar nog eens 8% extra; in totaal dus 12%! Dit leidt bij opname in een zorginstelling tot een maximum maandelijkse eigen bijdrage van € 2.189,20. Op jaarbasis ruim € 26.000,00! Vooral in gevallen waarin pensioen en AOW inkomsten niet toereikend zijn om de eigen bijdrage te voldoen, zodat op het spaargeld of ander eigen vermogen moet worden ingeteerd, wordt de hogere eigen bijdrage vaak als erg onrechtvaardig gevoeld. Bij de invoering van de nieuwe regelgeving heeft de regering aangegeven te verwachten dat het publiek geen "ontloopgedrag" zou gaan vertonen omdat de verwachte effecten voor het vermogen gering zouden zijn. Dat u als burger dit heel anders ervaart merken wij elke dag door de vele vragen die ons bereiken.

Het is niet uit te sluiten dat er herstelwetgeving zal volgen om af te rekenen met ontloopgedrag. Neem daarom op korte termijn contact op met een van onze (kandidaat-)notarissen om te bespreken hoe in uw specifieke geval de toekomstige eigen bijdrage aan de AWBZ kan worden beperkt. Denk daarbij niet alleen aan het doen van schenkingen, maar ook aan het wijzigen van uw testament.

Ook wanneer u (nog) zelfstandig woont kan het lonen om nu al maatregelen te treffen. Het peiljaar aan de hand waarvan de eigen bijdrage wordt bepaald ligt namelijk (minimaal) twee jaar voor het kalenderjaar waarin u eventueel in een instelling mocht worden opgenomen. Maatregelen die u nu treft hebben dan ook pas in 2016 effect! Reden om niet langer te wachten om contact met ons op te nemen.

Deel deze pagina