Overname Pasana Ouderenzorg definitief. Autoriteit Consument en Markt (ACM) akkoord met overname door de KwadrantGroep en ZuidOostZorg

Overname Pasana Ouderenzorg definitief. Autoriteit Consument en Markt (ACM) akkoord met overname door de KwadrantGroep en ZuidOostZorg

Op 30 juni 2015 heeft ACM meegedeeld dat zij akkoord is met de overname van Pasana Ouderenzorg door de KwadrantGroep en ZuidOostZorg. Hierdoor is het voor de curatoren, Matthijs Sturms en Hans Silvius van De Haan Advocaten&Notarissen, mogelijk te beginnen met de overdracht. De overdracht wordt per 1 augustus 2015 in gang gezet en zal per 1 september 2015 afgerond zijn.

Vanaf de faillissementsdatum, 28 november 2014, hebben de curatoren in het faillissement van Stichting Zorggroep Pasana de exploitatie van de verpleeg- en verzorgingshuizen van Pasana Ouderenzorg in Noordoost Friesland en op Ameland voortgezet. Op 1 april 2015 hebben de curatoren overeenstemming bereikt met de KwadrantGroep en ZuidOostZorg over een overname van de ouderenzorg.   Voordat de ouderenzorg kan worden overgedragen was goedkeuring nodig van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en van ACM. NZa heeft tot taak ongewenste concentraties te voorkomen, ACM moet toezien of er voldoende concurrentie overblijft in de markt. In het overnamecontract hadden de curatoren met de KwadrantGroep en ZuidOostZorg opschortende voorwaarden opgenomen van instemming van NZa en ACM. Op 27 mei 2015 had NZa reeds goedkeuring verleend aan de overname door de KwadrantGroep en ZuidOostZorg. Door de overname blijft 82% van de werkgelegenheid in stand. Bij Pasana Ouderenzorg werken 1045 mensen. De zorg voor de 600 bewoners van Pasana ouderenzorg wordt integraal voortgezet. Zolang de overdracht nog niet is afgerond blijft de vangnetstichting onverminderd betrokken bij de ouderenzorg en staat in voor de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Deel deze pagina