Persbericht: "Aanzienlijke versterking notariaat De Haan in Groningen"

Persbericht: "Aanzienlijke versterking notariaat De Haan in Groningen"

Overstap van Fokko Keuning bewijs van vertrouwen in kansen notariaat.

Notaris Fokko Keuning stapt per 1 april over naar de Groningse vestiging van De Haan Advocaten & Notarissen. De transfer van deze vooraanstaande notaris betekent niet alleen een aanzienlijke versterking van het notariaat van De Haan maar onderstreept ook het vertrouwen in de mogelijkheden van deze praktijk, die bij veel andere kantoren recentelijk onder zware druk van de marktomstandigheden is komen te staan. 

Fokko Keuning (51) studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Groningen en richt zich reeds sinds 1988 op het meer complexe ondernemingsrecht (waaronder oprichting van vennootschappen, aandelentransacties en statuten) en op estate planning, een praktijk die zich richt op vermogende particulieren. Daarnaast richt hij zich op de scheepvaartsector in het Noorden, meer in het bijzonder op rederijen en de daarop betrekking hebbende notariële aspecten, zoals scheepsfinanciering en -hypotheken en fiscale constructies, in welk verband intensief wordt samengewerkt met offshore belastingadviseurs.

Keuning over zijn overstap: "Ik was doelbewust op zoek naar een praktijk waarin meer geïntegreerd kan worden samengewerkt met advocaten. Die mogelijkheid was er niet bij mijn huidige kantoor. Daarnaast voel ik mij in positieve zin aangesproken door het succes en de groei van De Haan en het ondernemerschap van dit kantoor. Ook zal ik hier niet in een koud bad stappen, maar verheug ik mij op de samenwerking met notaris Albert Kraster, die reeds sinds 2002 kantoor houdt bij De Haan. En verder zijn er allerlei raakpunten met de advocatuurlijke ondernemingsrechtpraktijk van De Haan, waar notariële betrokkenheid is gewenst, zoals in fusies en overnames."

Keuning komt niet alleen. Hij neemt een kandidaat-notaris en twee medewerkers mee. Daarnaast brengt hij met zijn 'protocol' en het protocol van zijn voorganger mr E.R. Bossinade, een substantiële praktijk in, die bestaat uit vooraanstaande ondernemingen, rederijen, overheidsinstellingen en particuliere cliënten in Noord-Nederland.

Keuning voorziet dat de behoefte aan een meer gespecialiseerd en ondernemingsrechtelijk georiënteerd notariaat, naast de algemene praktijk, alleen maar zal toenemen. 

Winfryd de Haan, bestuursvoorzitter van het naar hem genoemde kantoor, voegt daaraan toe: "Wij zijn buitengewoon verheugd met Fokko, wiens komst wij zien als een welkome aanvulling op ons notariaat. Zijn reputatie, kennis en cliëntenkring passen voortreffelijk bij de weg naar verdere ontwikkeling die wij zelf voorstaan. Dat wij in tijden van snoeien nog weten te groeien geeft wel aan dat wij veel vertrouwen hebben in deze overstap en het is dan ook zeer bevredigend dat wij met Fokko tot overeenstemming hebben weten te komen." 

Voor meer informatie: mr. W.F. de Haan, telefoonnummer 050-5757407 

Groningen, 8 maart 2011 Krantenartikel, Dagblad van het Noorden, 16 maart 2011

Deel deze pagina