Persbericht: Curatoren Sionsberg

Persbericht: Curatoren Sionsberg

Vanaf de faillissementsdatum, 28 november 2014, hebben de curatoren in het faillissement van Zorggroep Pasana het Ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum in afgeslankte vorm open gehouden. Er is geen klinische zorg meer. De dienstverlening is beperkt tot poliklinische spreekuren. Er hebben zich bij de curatoren tien kandidaten gemeld, die interesse hebben getoond om in de Sionsberg een doorstart te maken. Inmiddels hebben de curatoren een shortlist ingekort tot twee kandidaten. Dit zijn beiden gerenommeerde kandidaten, die bekend zijn met de exploitatie van gezondheidscentra. Beide kandidaten hebben nu de gelegenheid hun plannen nader uit te werken. Vanwege de vergrijzing van Noord Oost Friesland hebben beide kandidaten hun focus op medische zorg voor ouderen. In beide plannen wordt uitgegaan van een nauwe samenwerking met de lokale huisartsen en samenwerking met het verpleeghuis. De tweede lijns gezondheidszorg spitst zich toe op  laag complexe poliklinische zorg passend bij de zorgvraag in de regio. Curatoren zullen de exploitatie van de Sionsberg op 12 januari 2015 beëindigen. Zoals het er nu naar uitziet is er een redelijke kans dat er per die datum al een doorstart kan plaatsvinden.

Deel deze pagina