Persbericht: Datum pleidooi rechtszitting over immateriële schade door aardbevingen bekend

Persbericht: Datum pleidooi rechtszitting over immateriële schade door aardbevingen bekend

Begin 2015 hebben circa 150 bewoners uit het aardbevingsgebied in de provincie Groningen, met behulp van De Haan Advocaten & Notarissen, een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de Staat en de NAM om een vergoeding te krijgen voor immateriële schade als gevolg van aardbevingen.

Het woongenot van de gedupeerden is aangetast door aanhoudende angst, onzekerheid en stress. De aardbevingen en de negatieve gevolgen daarvan beheersen hun dagelijks leven, waardoor hun huis niet meer hun thuis is. Mensen leven in angst dat er bij een volgende beving gewonden zullen vallen en maken zich zorgen over de waarde van hun woning. Dit leidt tot lichamelijke- en psychische klachten en slaapproblemen. Er zijn voorbeelden van gedupeerden die in behandeling zijn bij een psychiater, een burn-out hebben of die hun kinderen niet meer in bepaalde kamers laten slapen uit angst voor instorting.

Op 23 mei 2016 om 9:30 uur vindt een pleidooi in deze rechtszaak plaats bij de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen.Zowel de NAM, de Staat als de gedupeerden mogen tijdens deze rechtszaak hun pleidooien houden. Daarnaast moeten onder andere twee belangrijke vraagstukken worden beantwoord, namelijk:
1.     Is ook de Staat naast de NAM aansprakelijk voor deze immateriële schade;
2.     Kan aantasting van het woongenot door aardbevingen worden aangemerkt als immateriële schade.

Als de rechter deze vraagstukken positief zal beantwoorden, is dit voor veel Groningers een belangrijke overwinning. Het is niet alleen een erkenning van hun probleem, maar het geeft ook recht op een schadevergoeding.

Deze problematiek is extra in de schijnwerpers gekomen na het rapport “Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen” van 21 januari 2016 van de TU Delft, ook wel het OTB rapport genoemd. Dit rapport komt met keiharde conclusies over onder andere de leefbaarheid van het aardbevingsgebied. Volgens het OTB-rapport voelen ruim 15.000 huishoudens in de aardbevingsgemeenten zich onveilig als gevolg van de aardbevingen en kampen bijna 4.000 huishoudens met psychische problemen als gevolg van de aardbevingsproblematiek.

De groep van 150 bewoners wordt bijgestaan door mr. Y.B. Boendermaker en mr. P.W. Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen. Laatstgenoemde had  eerder succes in de megaclaim namens de Stichting WAG tegen de NAM over de waardevermindering van het onroerend goed. In die zaak oordeelde de rechter op 2 september jl. dat alle eigenaren van onroerende zaken in het aardbevingsgebied recht hebben op vergoeding van de waardevermindering door aardbevingen. 

Deel deze pagina