Persbericht: Nederlandse Staat erkent onrechtmatige daad tegen Groningers

Persbericht: Nederlandse Staat erkent onrechtmatige daad tegen Groningers

In tegenstelling tot de NAM gaat de Nederlandse Staat niet in beroep tegen de uitspraak in de Smartengeldzaak vanwege aardbevingen. De rechter oordeelde hierin op 1 maart dat de Staat jegens de bewoners van Groningen een onrechtmatige daad heeft gepleegd in de periode van januari 2013 tot november 2015 door de gasproductie niet te verlagen of stil te leggen. De Staat geeft nu dus toe dat zij onrechtmatig heeft gehandeld.

De rechter bepaalde eerder al dat de smartengeld-claims tegen de NAM niet hoeven te wachten op een uitspraak in het Hoger Beroep. Mr. Pieter Huitema, advocaat van de getroffen Groningers, gaat de eerste claims nog voor het einde van dit jaar indienen.

De rechter bepaalde in zijn vonnis dat inwoners van de provincie Groningen die boven het Groninger gasveld wonen waar regelmatig bevingen worden gevoeld, in hun woongenot zijn gestoord. Dat houdt in dat zo’n 170.000 Groningers een schadevergoeding kunnen claimen omdat ze zich zorgen maken of bang zijn, én dat ze (een deel van) hun betaalde huur of hypotheekrente kunnen terugvorderen van de NAM.

Kort samengevat heeft iedereen recht op een schadevergoeding, die zich door de aardbevingen zorgen maakt over zijn persoonlijke veiligheid, over de waarde of verkoopbaarheid van de woning, over de (overlast door de) schade-afwikkeling, of als hij/zij angst, boosheid of verdriet heeft als gevolg van de aardbevingen. De Haan Advocaten & Notarissen heeft laten berekenen dat de te claimen immateriële schade voor elke individuele bewoner tussen de € 3.000 en € 30.000 kan bedragen. Daar bovenop kunnen nog de kosten voor het gederfde woongenot, zoals (een gedeelte van) de betaalde hypotheekrente, huur of onroerendezaakbelasting bij de NAM worden geclaimd.

Inmiddels zijn al zo’n 6.000 claims binnengekomen bij De Haan Advocaten, dat onder aanvoering van Huitema een speciaal aardbevingsteam heeft om de schadeclaims in te dienen en af te wikkelen. Nog voor het einde van het jaar zal De Haan dus de eerste immateriële schades gaan claimen bij de NAM. Aanmelden voor een claim is nu nog mogelijk via www.aardbevingen.nl.

Deel deze pagina