Recreatiepark Onnenstaete moet aanplantverplichting nakomen

Recreatiepark Onnenstaete moet aanplantverplichting nakomen

Recreatie Ontwikkeling Nederland B.V. (RON), de eigenaar van recreatiepark Onnenstaete in Onnen, moet binnen twee weken de chalets aan de rand van het recreatiepark verwijderen. Ook moeten er voor 1 november a.s. om het hele park bosjes worden aangeplant, zodat de resterende chalets niet meer van buitenaf te zien zijn.

Dat heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, bepaald in een kort geding dat door Henderi Lenting namens een omwonende van de Onnenstaete was aangespannen tegen RON.

http://www.rtv-noord.nl/artikel/artikel.asp?p=137877

Inzet van het kort geding was dat RON veroordeeld zou worden om uitvoering te geven aan een beplantingsplan die RON met zowel de Gemeente Haren als met enkele omwonenden had gesloten en die was vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Inmiddels heeft ook de Gemeente Haren zich achter onverkorte nakoming van het beplantingsplan geschaard.

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=138068

RON heeft aan Henderi Lenting laten weten begin volgende week over te gaan tot verwijdering van de chalets die ten onrechte in de beplantingszone zijn geplaatst. Later dit jaar zal RON eveneens overgaan tot beplanting van de groenzone.

Deel deze pagina