Straffen te laag of rechters te lief?

Straffen te laag of rechters te lief?

Strafrecht leeft! Door de media worden we dagelijks geconfronteerd met het strafrecht in binnen-  en buitenland. Twitterende rechters, officieren van justitie, advocaten en rechtbank journalisten dragen daar een steentje aan bij. Zij brengen het strafrecht onder de mensen. Inhoudelijk worden zaken besproken, de strafeisen besproken en niet onbelangrijk het eindoordeel van de rechtbank ‘het vonnis’  wordt bekend gemaakt. Op die manier komt hetgeen zich  binnen de rechtbankmuren afspeelt een stukje dichterbij. Persoonlijk vind ik het een goede ontwikkeling dat de rechtspraak toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.  Maar het zou nog veel beter  zijn  als het publiek eens een strafzaak zou bijwonen. Dat kan  namelijk. Strafzaken zijn (met uitzondering van jeugdzaken) openbaar. De beeldvorming deugt niet. Door een zitting live bij te wonen krijgt men een goed beeld van hoe het er tijdens een strafproces aan toe gaat. Men kan met eigen ogen zien dat de rechters kritisch zijn ten op zichte van verdachten en dat officieren van justitie behoorlijk hoge straffen eisen. Na ook te hebben geluisterd naar het pleidooi van de advocaat kan men zelf beoordelen of de hoogte van de straf opgelegd door de rechtbank terecht is of niet.

Publieke opinie Als strafrechtadvocaat krijg ik vaak te horen dat de straffen in Nederland zo laag zijn. Voor een moord krijg je een werkstraf opgelegd. Dat kan toch niet? In Amerika staat daar de doodstraf op! Kennelijk is dat het beeld van onze strafrechtspraak. Hoe komt dat? Het beeld dat  kennelijk wordt gevormd  door de media is in mijn ogen niet representatief voor de daadwerkelijk opgelegde straffen. Sterker nog uit onderzoek is gebleken dat Nederland thans tot de strengst straffende landen van Europa behoort.

Minimumstraffen Het onderwerp heeft ook de politiek bereikt. Minimumstraffen worden genoemd. De eerste hervormingen komen er aan. Met als resultaat het Conceptwetsvoorstel minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat de rechter een minimumstraf moet opleggen aan verdachten die ooit zijn veroordeeld wegens een misdrijf waar minimaal 12 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd. Als zo’n verdachte binnen 10 jaar na zijn veroordeling in herhaling treedt is de rechter verplicht hem te veroordelen tot de helft van de straf die voor het nieuwe delict maximaal kan worden opgelegd. Slechts indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de persoon van de dader kan de rechter hiervan afwijken. Even voor de beeldvorming: voor een inbraak ’s nachts in een woning gepleegd moet in beginsel 4.5  jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Ik benieuwd of er dan nog wordt gesproken van lieve rechters en te lage straffen…..

http://www.financieel-groningen.nl/2012/04/straffen-te-laag-of-rechters-te-lief/

Deel deze pagina