Succes in de strijd tegen sluiten woningen door burgemeesters!

Succes in de strijd tegen sluiten woningen door burgemeesters!

Het handhavingsbeleid hard- en softdrugs van de burgemeester van Emmen is onrechtmatig  Dit is het oordeel van de Rechtbank Noord-Nederland. Zij vernietigt hiermee een besluit van de burgemeester om een woning voor drie maanden te sluiten.

Op het erf bij een woning in Nieuw-Dordrecht werden in mei 2013 in een verhuurde stacaravan 242 hennepplanten aangetroffen. De burgemeester van Emmen heeft daarop de woning voor de duur van drie maanden gesloten. De bewoonster van de woning heeft deze beslissing aangevochten bij de rechtbank. Advocaat mr. Robert Eefting van De Haan Advocaten stond de bewoonster met succes bij in deze procedure.

Op grond van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om op te treden wanneer er sprake is van verkoop drugs vanuit een pand. Voor de wijze waarop die bevoegdheid gebruikt wordt, heeft de burgemeester van Emmen beleid vastgesteld. Dat beleid houdt onder meer in dat wanneer er meer dan 50 gram of 20 hennepplanten in of bij een woning worden aangetroffen, de woning voor drie maanden wordt gesloten.

De rechtbank vindt dit beleid te kort door de bocht. Op grond van de wetsgeschiedenis en eerdere rechtspraak over soortgelijke kwesties mag bij een eerste overtreding niet tot sluiting van de woning worden overgegaan, maar moet worden volstaan met een waarschuwing, tenzij er sprake is van een ernstig geval. Het enkel aantreffen van een hoeveelheid softdrugs is naar het oordeel van de rechtbank geen ernstig geval.

Bij zijn besluit om de woning te sluiten heeft de burgemeester in deze kwestie onvoldoende rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Om die reden heeft de rechtbank het besluit om de woning te sluiten vernietigd. Zie bijgaand artikel van de voorpagina Dagblad van het Noorden d.d. 13-06-2014 Link naar artikel website DvhN “Verbazing in Emmen over uitspraak rechtbank.” Link naar de uitspraak

Deel deze pagina