Uitnodiging actualiteiten aanbestedingsrecht

Uitnodiging actualiteiten aanbestedingsrecht

Het afgelopen jaar zijn er weer de nodige ontwikkelingen geweest in het aanbestedingsrecht. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel tot aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 aan de nieuwe Europese Richtlijnen in behandeling. Verder is er in de rechtspraak ook het nodige gebeurd. Naar aanleiding van al deze ontwikkelingen organiseert De Haan Advocaten & Notarissen een tweetal workshops:

“Actualiteiten aanbestedingsrecht”

Deze workshops zijn bedoeld voor zowel inkopers, juristen en medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, onderwijsinstellingen en andere aanbestedende diensten, als voor medewerkers bij bedrijven die inschrijven op aanbestedingen. De workshops zijn gericht op de praktische kant van het aanbesteden. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

1. voorgestelde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012;
2. herstel van fouten/gebreken;
3. beroep op de geschiktheid van derden/onderaannemers.

Graag ontvangen wij u en/of uw collega’s op dinsdag 24 mei a.s. en/of donderdag 2 juni a.s. vanaf 13.00 uur in Chateauhotel en -restaurant De Havixhorst, gelegen aan de Schiphorsterweg 34-36 te De Schiphorst (Meppel). De workshops starten om 13.30 uur en worden rond 16.30 uur afgesloten met een aangeklede borrel.

Kijk voor een routebeschrijving op www.dehavixhorst.nl. Deelname aan een van deze workshops is kosteloos. Indien u gebruik wilt maken van het openbaar vervoer verzoeken wij u dit kenbaar te maken, zodat wij zorg kunnen dragen voor taxivervoer van en naar het NS Station Meppel.

Klik hier om u aan te melden voor één van de workshops. Wij kijken er naar uit u op één van beide dagen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens de sectie Aanbestedingsrecht van De Haan Advocaten & Notarissen

A.L. Appelman

Deel deze pagina