Uitnodiging lunchbijeenkomst "Wet beperking huwelijksgemeenschap" Zwolle - 6 juli 2017

Uitnodiging lunchbijeenkomst "Wet beperking huwelijksgemeenschap" Zwolle - 6 juli 2017

De Haan Advocaten & Notarissen nodigt u uit voor de lunchbijeenkomst “Wet beperking huwelijksgemeenschap”. Deze lunchbijeenkomst organiseren wij voor relaties van ons kantoor.

Per 1 januari 2018 treedt het wetsvoorstel waarin de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners wordt beperkt (33987) in werking. Dit betekent onder meer dat bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen die vanaf deze datum zijn gesloten, erfenissen, giften en aanbrengsten ten huwelijk in principe niet meer in de gemeenschap vallen. 

Tijdens de lunchbijeenkomst willen wij reflecteren op wat deze wet voor uw praktijk betekent: 

  • Wat verandert er?
  • Waar moet rekening mee worden gehouden?
  • Hoe in te spelen op deze nieuwe wet?


Ook wordt de door Chahrazad Boussidi geschreven annotatie voor het juridisch tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) bij een uitspraak van het hof van 19 juli 2016 besproken. Het hof oordeelde dat ondanks de huwelijkse voorwaarden van echtgenoten de niet-gefailleerde echtgenoot wordt meegetrokken in het faillissement van de andere echtgenoot. Met de Wet beperking huwelijksgemeenschap komt ook hierin verandering, zodat de positie van de niet-gefailleerde echtgenoot wordt verbeterd.

De lunchbijeenkomst start om 12:30 uur en eindigt om ongeveer 14:00 uur.  Tijdens en na afloop van de presentatie is er tevens gelegenheid tot het stellen van vragen aan onze advocaten.

Wij nodigen u graag uit om kosteloos deze lunchbijeenkomst bij te wonen.  Graag verwelkomen wij u op donderdag 6 juli 2017 op ons kantoor te Zwolle aan de Grote Voort 207-F. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar workshops@dehaanlaw.nl. Aanmelden kan tot 22 juni 2017, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na afloop bent u weer op de hoogte van de actualiteiten in het huwelijksvermogensrecht.

Deel deze pagina