Uitnodiging Stikstof Seminar Leeuwarden: "Stikstof en de bouw: welke kansen liggen er?"

Uitnodiging Stikstof Seminar Leeuwarden: "Stikstof en de bouw: welke kansen liggen er?"

Het is niemand ontgaan: 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over stikstof, waarmee een groot deel van de bouwsector op slot is gegaan. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is in strijd met Europese regelgeving. De uitspraak heeft grote gevolgen voor bestemmingsplannen en vergunningen, waarin gebruik is gemaakt van het PAS.

Vele aanvraagprocedures liggen stil of aanvragen worden niet ingediend, in afwachting van meer duidelijkheid omtrent het beleid. De vraag is hoe we moeten omgaan met activiteiten die leiden tot stikstofemissies? Kunnen hiervoor nog vergunningen worden verleend en zo ja, hoe?

Om op deze vragen antwoord te geven organiseert De Haan Advocaten & Notarissen in samenwerking met Tauw, Advies- en Ingenieursbureau op woensdag 18 december 2019 het seminar "Stikstof en de bouw: welke kansen liggen er?".

Vanuit verschillende disciplines wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling voor projecten die stikstof uitstoten. Er wordt tevens stilgestaan bij oplossingsrichtingen en bij de laatste ontwikkelingen in de regelgeving.

Wij stellen het zeer op prijs als u eigen ervaringen en vragen inbrengt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan eventuele aansprakelijkheid van de overheid.

Programma

 • 7.30 uur Inloop met ontbijt
 • 8.00 uur Opening
 • 8.10 uur Deel 1 - Achtergrond stikstofproblematiek en huidige mogelijkheden
 • 9.00 uur Pauze
 • 9.10 uur Deel 2 - Oplossingsrichtingen stikstofproblematiek in de adviespraktijk
 • 9.55 uur Deel 3 - Civielrechtelijke aspecten van de stikstofproblematiek
 • 10.15 uur Afsluiting

Waar, wanneer & praktische informatie

 • Wanneer: woensdag 18 december 2019 
 • Waar: WTC Leeuwarden, Heliconweg 52 8914 AT Leeuwarden
 • Maximaal aantal deelnemers: 50
 • Kosten: geen

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via onderstaand aanmeldformulier. 

Met vriendelijke groet,
Serge Evers

Directeur De Haan Advocaten & Notarissen

Aanmelden workshop

  Deel deze pagina