Uitnodiging workshop "De zieke werknemer" Groningen

Uitnodiging workshop "De zieke werknemer" Groningen

De Haan Advocaten & Notarissen nodigt u uit voor de workshop "De zieke werknemer" op donderdag 22 maart 2018.

Als een werknemer (langdurig) ziek is, heeft dit de nodige impact op de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij de re-integratieverplichtingen van zowel werkgever als werknemer in het kader van de Wet verbetering poortwachter evenals de gevolgen ingeval de re-integratieverplichtingen niet worden opgevolgd. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de gewijzigde Arbowet. Aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • De re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer en de daarbij behorende sancties.
  • De informatie die de bedrijfsarts mag en kan doorgeven aan de werkgever.
  • De zieke werknemer en ontslag(vergoedingen).
  • De gewijzigde Arbowet.

Na het volgen van de workshop is uw kennis over de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de zieke werknemer weer opgefrist!

Graag ontvangen wij u en / of uw collega's op donderdag 22 maart 2018 op ons hoofdkantoor aan de Van Elmptstraat 2 in Groningen. De workshop start om 14.00 uur en is om ongeveer 16.00 uur afgelopen. Aansluitend is er een borrel waarbij er vanzelfsprekend gelegenheid is tot het stellen van vragen aan onze arbeidsrechtadvocaten. U kunt zich aanmelden voor de workshop door een mailtje te sturen naar workshop@dehaanlaw.nl. Aanmelden kan tot 1 week voor de geplande datum, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Deel deze pagina