Uitspraak op het beroep van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Uitspraak op het beroep van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Het College voor beroep heeft op 11 juni jl.  uitspraak gedaan op het beroep van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) over een wijziging van de voorschriften voor het professioneel gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup Evolution. 

Deze zaak werd voor de VHG behandeld door mr. Wouter Bustin. Hij heeft namens de VHG gesteld dat het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen in dit geval niet de bevoegdheid heeft om in te grijpen in een lopende toelating van het middel. Het College van Beroep deelde dat standpunt en heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit herroepen.

Het persbericht en de uitspraak zijn te lezen op: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/Nieuws/Pages/Geen-extra-eis-aan-gebruik-Roundup-Evolution.aspx

Deel deze pagina