Veranderingen in kwaliteit van leven Noordoost Groningen 2012-2014 door de gevolgen van gaswinning

Veranderingen in kwaliteit van leven Noordoost Groningen 2012-2014 door de gevolgen van gaswinning

Gedurende 2013 voerde de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG)  meerdere onderzoeken uit onder begeleiding van prof. Dr. Ir. George de Kam. Eén onderzoek vond plaats in een drietal dorpen waarvan eerder een nulmeting was uitgevoerd in 2009. Een ander onderzoek vond plaats naar waardedaling onder de deelnemers van de Stichting WAG, en een derde onderzoek vond plaats onder de verkopers van woningen in het risicogebied, die hun woning te koop aanboden op de website Funda. De vragen in de twee laatste onderzoeken waren vooral materieel -zakelijk van aard.

De geplaatste opmerkingen van de respondenten waren echter grotendeels gevoelsmatig, waarin deelnemers uiting gaven aan hun emoties met indicaties van gezondheidsklachten als angstigheid, boosheid, gevoel van onveiligheid, zorgelijkheid, stress en slapeloosheid.

Deze gevoelens met een mogelijke relatie met de gezondheid leidde tot de veronderstelling, dat niet alleen de waarde van het bezit van de bewoners – hun woning – maar ook hun woongenot en zelfs hun gezondheid wordt aangetast door de gevolgen van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Deze veronderstelling leidde tot een vierde onderzoek onder de titel "Verandering in Kwaliteit van Leven door de gevolgen van Gaswinning" uitgevoerd door psychiater mevrouw drs. A.A. Verlinde met advies van prof. De Kam, honorair hoogleraar Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG.

 

Deel deze pagina