Waarom is het verstandig om u aan te melden bij de Stichting WAG?

Waarom is het verstandig om u aan te melden bij de Stichting WAG?

1.     Direct schadevergoeding vorderen
De uitspraak van de rechter geldt alleen voor degenen die zijn aangesloten bij de Stichting WAG. Iemand die individueel wil procederen kan een beroep doen op de uitspraak in zijn eigen procedure. Het is voor een individu echter niet mogelijk direct schadevergoeding te vorderen. In een individueel te voeren procedure moet eerst de aansprakelijkheid van de NAM weer door de rechter worden vastgesteld. Dat betekent dat de NAM daartegen in een individuele procedure ook vol verweer kan voeren. Dat brengt niet alleen een risico mee, maar ook hoge kosten en onnodige vertraging. De Stichting WAG kan op grond van de uitspraak wel rechtstreeks via een zogenaamde schadestaatprocedure schade vorderen voor diegenen die zijn aangesloten of zich alsnog aansluiten, omdat in de relatie tot (de deelnemers van) de Stichting WAG de aansprakelijkheid al vast staat.

2.     Goedkoper
Als u zich aansluit bij de Stichting WAG zijn de kosten per persoon aanzienlijk lager dan bij een individuele procedure. Zo hoeft er door het groepsvoordeel veel minder griffierecht te worden betaald (ongeveer €40,- per persoon in plaats van ongeveer €500,- per persoon) aan de rechtbank en zal de Stichting WAG ook voordelige afspraken kunnen maken met deskundigen.

Om deel te kunnen nemen aan de stichting betaalt u eenmalig €100,- voor alle advocaatkosten per onroerende zaak die u in eigendom heeft en waarvan u de waardevermindering wilt claimen. Om deel te kunnen nemen aan de stichting betaalt u eenmalig €100,- voor alle advocaatkosten per onroerende zaak die u in eigendom heeft en waarvan u de waardevermindering wilt claimen. Heeft u zich voor 1 oktober 2015 ingeschreven, dan betaalt u 7,5% succesfee over de door u daadwerkelijk ontvangen schadevergoeding. Schrijft u zich na 30 september 2015 in, dan betaalt u 10% succesfee over de door u ontvangen schadevergoeding.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan worden alle kosten inclusief het bedrag van €100,- vrijwel altijd gedekt door uw rechtsbijstandverzekeraar. Hierover zijn afspraken gemaakt voor de Stichting WAG door De Haan Advocaten & Notarissen met vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars. U kunt het beste bij uw rechtsbijstandverzekeraar aangeven dat u een claim wilt indienen via Stichting WAG, de verzekeraar stuurt de zaak dan door. Mocht u zich toch rechtstreeks bij Stichting WAG aanmelden, neem dan contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar.

3.     Deskundig en sneller De Stichting WAG heeft veel ervaring met en kennis van de aardbevingsmaterie. Onze advocaten hebben 2,5 jaar hard aan deze zaak gewerkt en de zaak tegen de NAM gewonnen. Dankzij de kennis die zij hebben opgebouwd kunnen wij de procedures tot schadevergoeding voor u als individu goed, vlot en voordelig, tegen een vooraf bekende vergoeding voeren.

 Klik hier om u aan te melden.

Deel deze pagina