Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

In december van 2011 is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van onder andere de Woningwet ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe wet zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2013 intreden. Er bestond al een Besluit op grond waarvan de eigenaar van een gebouw bij verkoop of verhuur daarvan een energielabel aan de koper of huurder moest verstrekken. Aan niet-naleving daarvan waren nog geen sancties verbonden. Op grond van de nieuwe wet wel. De wet geldt met name bij verkoop en verhuur van kantoren, winkels en geliberaliseerde woonruimte (woonruimte met een huurprijs boven de liberalisatiegrens). Van de wet zijn uitgezonderd beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988, kerken, gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2, industriepanden, werkplaatsen en opslagruimten.

In geval van verkoop vermeldt het wetsvoorstel dat de verkoper bij de eigendomsoverdracht of oplevering van het gebouw aan de koper een energielabel moet verstrekken. Wordt dat niet gedaan, dan zal de notaris de akte van levering niet passeren.

In geval van verhuur dient de verhuurder van een gebouw bij het sluiten van de huurovereenkomst een energielabel te verstrekken. Zolang de verhuurder dat achterwege laat, mag de huurder 10% van de huurprijs achterhouden. De huurprijs kan dus worden ingehouden, maar het kan ook als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. Daarvoor hoeft de huurder niet naar de rechter. De huurder hoeft de verhuurder slechts op de hoogte te brengen van zijn voornemen om de strafkorting toe te passen als hij die op de huurprijs in mindering wil brengen.

Een andere ingrijpende wijziging is dat de eigenaar van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 500 m2 dat veelvuldig door publiek wordt bezocht (denk daarbij aan bijvoorbeeld winkels) na verkoop of verhuur verplicht een geldig energielabel op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in dat gebouw dient aan te brengen. Wanneer de verhuurder of eigenaar die verplichting niet nakomt, kan de Inspectie Leefomgeving en Transport een last van de dwangsom opleggen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Pieter Huitema

 

e-mail: p.huitema@dehaanlaw.nl

Deel deze pagina