Wilt u (de wet) Werk en Zekerheid?

Wilt u (de wet) Werk en Zekerheid?

Per 1 juli 2014 treedt waarschijnlijk al een deel van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid in werking, waarin de herziening van het ontslagrecht is geregeld. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel bij de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel wordt onder andere een aantal wijzigingen met betrekking tot werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst geregeld.

Zo zal na 1 juli 2014 de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of meer schriftelijk aan de werknemer moeten melden of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst in principe wel van rechtswege, maar de werkgever is aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris.

Na 1 juli 2014 mag in een arbeidsovereenkomst die korter duurt dan zes maanden geen proeftijd meer overeengekomen worden. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen in bijzondere omstandigheden (gemotiveerd) opgenomen worden.

Dit zijn relatief kleine wijzigingen. Per 1 juli 2015 zal ook de zogeheten ketenregeling worden aangepast. Dit betekent dat na 1 juli 2015 nog maar drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten, voor in totaal maximaal 24 maanden. Na 24 maanden ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is momenteel 36 maanden.

Heeft u werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Zorg ervoor dat u tijdig anticipeert op de aankomende wetswijzigingen, zodat u niet plotseling geconfronteerd wordt met een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is vanwege de nieuwe (wettelijke) regels

Deel deze pagina