Bedrijf starten

Bedrijf starten

Is de inkt van uw ondernemingsplan nog maar amper droog en staat u vol energie te poppelen om met uw nieuwe onderneming aan de slag te gaan om de markt te veroveren? U heeft alles goed uitgedacht en geregeld. Maar heeft u ook stilgestaan bij de juridische aspecten van het ondernemerschap nu en in de toekomst?

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag zorgeloos aan de slag wilt en nog niet direct stil staat bij de juridische gevolgen van het ondernemerschap. Vroeg of laat krijgt elke ondernemer ook met juridische aspecten van het ondernemerschap te maken. Op dat moment is het belangrijk dat u niet alleen commercieel, maar ook juridisch uw zaken goed geregeld heeft. Wij kunnen u voorlichten en begeleiden bij het opstellen van een excellente juridische structuur voor u als ondernemer maar ook zeker voor uw onderneming. Door met u in gesprek te gaan en met u mee te denken, kijken wij niet alleen naar uw huidige situatie maar ook naar de toekomst. U mag dan ook van ons verwachten dat wij aan u maatwerk leveren en (rechts)zekerheid verschaffen als het gaat om de juridische aspecten van het starten van een bedrijf. Wacht als startende ondernemer niet en treedt met onze (kandidaat-)notarissen in gesprek over uw situatie en toekomst plannen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het kiezen en oprichten/aangaan van de juiste rechtsvorm;
  • het inschrijven van uw onderneming in het handelsregister;
  • het aangaan van een samenwerking met andere ondernemers, hetzij via een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap), hetzij via entiteit met rechtspersoonlijkheid (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie);
  • het juridisch op elkaar afstemmen van de privésfeer en de ondernemingssfeer.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

  • Ik heb met spoed een B.V. nodig, lukt het om binnen een dag een B.V. op te richten?
  • Ik ben niet altijd in de onderneming aanwezig. Kan ik een derde machtigen om namens mijn onderneming te handelen?
  • Ik wil een onderneming beginnen. Welke rechtsvorm past het beste bij mijn situatie?
  • Ik ben getrouwd/heb een partner en wil een onderneming starten. Zijn er risico’s voor mijn echtgenoot/partner wanneer ik een onderneming heb?

Deel deze pagina