Herstructurering en herfinanciering

Herstructurering en herfinanciering

Is uw onderneming in de loop van de jaren uitgegroeid tot een concern van vennootschappen en entiteiten? Heeft u alle financiële stromen tussen de vennootschappen en entiteiten van uw concern scherp voor ogen? Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat de juridische structuur van uw concern wellicht vereenvoudigd kan worden?

In de loop van de jaren kan een onderneming die ooit begon als één besloten vennootschap uitgroeien tot een groot concern. Als ondernemer bent u constant bezig met het aanboren van nieuwe markten, nieuwe activiteiten worden gestart terwijl oude activiteiten worden gestaakt. Op dat moment ligt het niet direct voor de hand om de oude juridische structuur op te ruimen. Wij begrijpen als geen ander dat oude activiteiten ook weer renderend kunnen worden in de toekomst. Het is echter wel goed om te realiseren dat een veelvoud van ongebruikte ‘lege’ besloten vennootschappen of entiteiten, niet alleen kosten met zich mee brengt, maar vaak ook resulteert in onduidelijkheid over de interne financiële stromen. Samen met u kunnen wij uw juridische structuur beoordelen en kunnen wij orde op zaken stellen. Indien nodig kunnen wij overzicht in uw juridische structuur creëren door ‘lege’ vennootschappen te fuseren of te ontbinden. Indien gewenst kunnen wij bepaalde activiteiten (denk bijvoorbeeld aan onroerend goed) via een juridische splitsing ergens anders binnen uw structuur onderbrengen. Als eindresultaat mag u van ons een optimale juridische structuur verwachten. Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met onze (kandidaat-)notarissen, ze staan voor u klaar.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het optimaliseren van uw juridische structuur, via juridische fusies, juridische splitsingen en ontbindingen;
  • het vastleggen van schuldovernames, het overdragen van vorderingen en het vastleggen van verrekeningen van vorderingen met schulden;
  • het opstellen van rekening-courant en geldleningsovereenkomsten;
  • het ontvlechten van een concern, bijvoorbeeld vanwege een ruziesplitsing.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

  • Ik heb een aantal ‘lege’ vennootschappen die opgeruimd moeten worden. Wat zijn de verschillen tussen fusie en ontbinding en welke kan ik in mijn situatie beter gebruiken?
  • Het onroerend goed van mijn concern moet ondergebracht worden in een aparte besloten vennootschap. Hoe kan dit worden vormgegeven en zijn er ook fiscale gevolgen?
  • Mijn concern is geherstructureerd. Welke gevolgen heeft dat voor het opstellen van de jaarrekeningen?
  • Een gedeelte van mijn concern loopt niet zo goed. Hoe kan ik voorkomen dat een eventueel faillissement ook gevolgen heeft voor het goed lopende gedeelte?

Deel deze pagina