Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan

Als u uit elkaar gaat moeten er veel zaken geregeld worden. Gaan we ons huis verkopen of kan één van ons er blijven wonen? Moet er bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog een verrekening plaatsvinden van ‘eigen geld’ wat in de woning is gestoken? Hoe verdelen we de inboedel? Moet ons testament aangepast worden? En hoe zit het met ons pensioen? Wij helpen u graag! 

Of u nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of ongehuwd samenwoont, als u uit elkaar gaat heeft dat grote gevolgen. Er moeten veel praktische zaken geregeld worden. Een samenlevingscontract kunt u door ons laten ontbinden. Daarnaast kunnen wij een overeenkomst opstellen waarin wordt vastgelegd hoe de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Heeft u een koopwoning en een hypotheek? Dan kunnen wij u helpen bij de verdeling.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • wie het huis op naam krijgt. Wij maken de akte en schrijven deze bij het kadaster in;
  • de financiële afrekening tussen u beiden. Wie heeft waarop recht;
  • de gesprekken met de bank om er voor te zorgen dat alleen degene die in het huis blijft wonen nog voor de hypotheekschuld kan worden aangesproken;
  • het soepel laten verlopen van de geldstromen. Wij kunnen dit via onze kwaliteitsrekening laten verlopen, zodat u niet hoeft af te wachten of uw ex-partner betaalt.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

  • Het huis stond al op mijn naam voordat wij gingen trouwen. Is er dan toch nog een  verdelingsakte nodig?
  • Ik kan mijn ex-partner niet in één keer de overwaarde van ons huis betalen. Hoe kunnen we dit oplossen?
  • Het afgelopen jaar heb ik alle kosten van het huis alleen betaald. Heb ik nu ook alleen recht op de hypotheekrenteaftrek?
  • Ons huis staat onder water. Blijf ik dan aansprakelijk voor de hypotheek?

 

Deel deze pagina