Statutenwijziging

Statutenwijziging

Wanneer zijn de statuten van uw stichting, vereniging, coöperatie, besloten- of naamloze vennootschap voor het laatst gewijzigd? Weet u dat er in het rechtspersonenrecht de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd? Heeft u zich wel gerealiseerd dat voor u gunstige wetswijzigingen in sommige gevallen pas werken nadat u uw statuten heeft gewijzigd?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich niet dagelijks bezighoudt met dergelijke vragen. Toch is het verstandig om uw statuten geregeld te raadplegen om te controleren of deze nog up-to-date zijn. U kunt daar zelf een begin mee maken door bijvoorbeeld kritisch te kijken of de doelomschrijving nog aansluit bij de feitelijke werkzaamheden of te kijken naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid; is het wel handig dat die twee bestuurders alleen gezamenlijk kunnen handelen? Is dat niet het geval dan kan dat betekenen dat uw statuten gewijzigd moeten worden. Onze (kandidaat-)notarissen hebben dagelijks te maken met statutenwijzigingen en kijken graag met u mee op welke punten uw statuten gewijzigd kunnen worden. Niet alleen houden wij daarbij rekening met uw wensen, maar ook met gewijzigde regelgeving. Zo mag u ervan uitgaan dat uw statuten na wijziging weer helemaal up-to-date zijn. Wacht niet, pak uw statuten erbij en bekijk ze eens kritisch, klopt alles nog? Wilt u zekerheid dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze (kandidaat-)notarissen, zij staan u graag te woord.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het beoordelen en waar nodig wijzigen van uw statuten;
  • het opstellen van de voor statutenwijziging benodigde besluitvorming;
  • het voortraject voor het houden van een aandeelhouders of ledenvergadering waarin wordt besloten tot statutenwijziging;
  • het herstructureren van de juridische structuur van uw onderneming.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

  • Mijn besloten vennootschap is voor oktober 2012 opgericht. Welke gevolgen heeft de wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht voor mij?
  • De doelomschrijving in mijn statuten komt niet overeen met de feitelijke werkzaamheden. Wat voor gevolgen kan dat hebben?
  • Ik ga een gedeelte van mijn aandelen overdragen. Moet ik mijn statuten dan ook aanpassen?
  • Ik wil op korte termijn een aandeelhoudersvergadering houden. Kan dat ook zonder oproeping en agendering gebeuren?

 

Deel deze pagina