Stichting en verenigingen

Stichting en verenigingen

Wilt u met anderen samenwerken om een bepaald doel te bereiken? Weet u niet precies hoe u deze samenwerking kunt organiseren? Denkt u erover na om de samenwerking serieus aan te pakken? Heeft u er bij stilgestaan dat een vereniging of stichting wellicht een goede organisatievorm kan zijn om uw doel te bereiken?

Mooie ideeën (ten behoeve van anderen) ontspruiten daar waar mensen bij elkaar komen en met elkaar van gedachten wisselen. Zelfs grote goede doelen verenigingen en stichtingen zijn ooit klein begonnen met een paar enthousiaste initiatiefnemers die bij elkaar kwamen. Dergelijke ideeën moedigen wij bij De Haan van harte aan. Om ervoor te zorgen dat uw ideeën, niet enkel ideeën blijven maar ook uitgevoerd kunnen worden is het verstandig om een juridische structuur te gebruiken die past bij het doel dat u wilt bereiken. Het afstemmen van de juiste juridische structuur bij uw doel is één van onze specialiteiten. U mag van ons verwachten dat wij altijd bereid zijn om u te adviseren wanneer het aankomt op het juridisch vormgeven van uw organisatie. Wij beperken ons niet tot het enkel oprichten van een vereniging of stichting, maar betrekken ook fiscale implicaties in onze advisering (denk bijvoorbeeld aan regelgeving omtrent algemeen nut beogende instellingen). Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw organisatie niet alleen juridisch, maar ook fiscaal goed is vormgegeven. Onze (kandidaat‑)notarissen zijn eenvoudig te bereiken, wacht dus niet en treedt met hen in contact.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • de keuze tussen en de oprichting van diverse rechtspersoon, waaronder verenigingen en stichtingen en het aanpassen/inrichten van uw statuten aan geldende (fiscale) regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen;
  • het vormgeven van testamentaire stichtingen;
  • het voortraject voor het houden van een deelnemers of ledenvergadering en het vastleggen van de daarin genomen beslissingen;
  • het inrichten van uw juridisch structuur zodat deze voldoet aan de voor uw branche geldende governance codes.

Voorbeelden van recente vragen aan onze notarissen:

  • Ik wil een goede doelen stichting/vereniging oprichten. Komen deze stichtingen/verenigingen altijd in aanmerking voor de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI)?
  • Ik wil een voetbalvereniging beginnen. Hoe gaat dat en waaraan moet ik allemaal voldoen?
  • Ik wil een overeenkomst aangaan met een stichting of vereniging. Hoe weet ik dat de persoon met wie ik het contract teken bevoegd is om dat namens de stichting of vereniging te doen?
  • Als bestuur van een stichting of vereniging zijn wij van mening dat de statuten gewijzigd moeten worden. Hoe kunnen wij dat organiseren en waaraan moeten we allemaal voldoen?

Deel deze pagina