Duco Keuning

Duco Keuning

Advocaat

Duco Keuning  heeft zich, na een aantal jaren de algemene praktijk te hebben uitgeoefend, helemaal gericht op het strafrecht. Ruim 25 jaar houdt hij zich fulltime bezig  met de behandeling van strafzaken in alle soorten en maten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • verkeerszaken;
  • fraude;
  • georganiseerde criminaliteit;
  • internationaal strafrecht;
  • uitleveringszaken;
  • cassatieprocedures voor de Hoge Raad.

Al in een vroeg stadium volgde hij de specialisatie opleiding aan het Pompe Instituut en werd hij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Hij heeft ook geruime tijd zitting gehad in het bestuur van de NVSA, waardoor hij goede contacten heeft met allerhande strafrechtspecialisten in Nederland.

De focus van Duco weet hij “gewichtig” maar glashelder te omschrijven conform onderstaand citaat:

“Wij stellen ons ten doel dat  niet alleen de doorgewinterde lieden, maar ook de gewone burgers, die de pech hebben om met het strafrecht in aanraking te komen, gebruik kunnen maken van minstens zoveel kennis en ervaring als de rechters en officieren van justitie, die ook bij het proces betrokken zijn.”

Met even veel plezier en inzet werkt Duco in betrekkelijk eenvoudige zaken en uiterst ingewikkelde dossiers, evenals in zaken van levensdelicten. Hij heeft diverse “Cold Case” zaken behandeld waarin technisch bewijs vooropstond. Ooit was hij de advocaat van Johnny M., die gelukkig nooit terecht heeft hoeven staan voor moord, hoewel hij bij herhaling niet alleen door Justitie, maar ook door Peter R. de Vries voor schuldig werd gehouden.

Als het niet in het belang van de cliënt is zal Duco de publiciteit niet zoeken. Zo zal het velen zijn ontgaan dat de cliënt die hij bijstond in de Groninger HIV-zaak, in hoger beroep vrijwel geheel werd vrijgesproken.