Jeanet Kolthof

Jeanet Kolthof

Manager secretariaten

Jeanet is in haar functie als manager secretariaten verantwoordelijk voor het aansturen en de kwaliteit van de secretariaten van de verschillende vestigingen. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de medewerkers, het beoordelen van medewerkers en het bijsturen van medewerkers. Doordat er vanuit verschillende vestigingen wordt gewerkt is het ook essentieel dat er binnen deze vestigingen op een uniforme wijze wordt gewerkt.  De ISO certificering speelt hierin een grote rol waarbij Jeanet eindverantwoordelijk is voor het kwaliteitssysteem. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en het is dan ook van groot belang dat het kwaliteitsborgingsysteem op een effectieve en economische verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Het is voor Jeanet belangrijk een goede match te vinden tussen de professionals en de secretariaten met betrekking tot wensen en belangen.

Voorts is Jeanet als bestuurssecretaris van de directie een scharnier tussen het bestuur en de organisatie.

Door de snelle veranderingen in de juridische dienstverlening is Jeanet nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en projecten binnen de organisatie.