Leentje Willems-Keekstra

Leentje Willems-Keekstra

Advocaat

Leentje heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichtingen civiel recht en strafrecht. Daarna is zij werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en het gerechtshof te Leeuwarden. In oktober 2011 is zij begonnen met de Raio-opleiding (de opleiding tot officier van justitie dan wel rechter). In het kader van deze opleiding is zij in augustus 2016 als advocaat begonnen bij De Haan Advocaten & Notarissen in de familierechtpraktijk.