Stephan de Vries

Stephan de Vries

Advocaat

Stephan is na zijn studie rechten in Groningen op 1 juli 2005 als bedrijfsjurist in dienst getreden bij een middelgrote bank en heeft zich aldaar bezig gehouden met bank- en effectenrecht, algemeen contractenrecht en meer in het bijzonder arbeidsovereenkomstenrecht.

Van 1 juni 2007 tot 1 maart 2013 is Stephan verbonden geweest aan Van der Sluis Van der Zee & Kalmijn Advocaten te Leeuwarden.

Sinds 2013 is Stephan verbonden aan De Haan Advocaten & Notarissen in Leeuwarden. Stephan is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht, insolventierecht en arbeidsrecht.

Stephan adviseert zijn cliënten en staat deze, waar nodig, bij in procedures. Afgelopen jaren heeft hij een uitgebreide proces- en adviespraktijk opgebouwd waarbij hij ondernemers adviseert de juiste procedures in te zetten of juist te voorkomen. Verder heeft hij een uitgebreide ervaring opgedaan in algemene incassozaken, waarbij niet alleen gedacht dient te worden aan het halen van een vonnis maar tevens gedacht moet worden aan het treffen van maatregelen die het mogelijk maken de vorderingen ook daadwerkelijk te incasseren. Daarbij moet gedacht worden aan het treffen van conservatoire maatregelingen als beslagleggingen e.d.

Verder staat Stephan diverse particulieren en bouwbedrijven bij in bouwgeschillen, ofwel bij de bevoegde rechter dan wel bij de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven te Utrecht.

Stephan heeft de postdoctorale opleiding Leergang Insolventierecht succesvol afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze opleiding stelt Stephan in staat particulieren en bedrijven bij te staan in het adviseren die of zelf te maken krijgen met een faillissement of met een op handen zijnde faillissement van een wederpartij.

Stephan is tevens bestuurslid van de CNCH (Commerciële Netwerk Club Heerenveen). Verder is Stephan lid van de JCCF (Jonge Commerciële Club Friesland).