Fleur Marquenie

Fleur Marquenie

Advocaat & mediator

 

Fleur Marquenie is in 2011 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie het ondernemingsrecht. Na het afronden van haar studie heeft zij gewerkt op de sectie ondernemingsrecht van een advocatenkantoor in Groningen. Ze behandelde met name zaken waar familiebedrijven bij betrokken waren. Daarnaast was zij werkzaam op de sectie personen- en familierecht en erfrecht. Twee jaar later is zij zich volledig op deze praktijk gaan richten. In januari 2015 is Fleur overgestapt naar De Haan Advocaten & Notarissen.

Fleur benadert geschillen op een zakelijke en juridische wijze, maar heeft hierbij eveneens oog voor de menselijke aspecten van de zaak. Familierechtelijke geschillen zijn zeer ingrijpend voor partijen en eventueel betrokken kinderen. Met een scheiding komt er een einde aan een huwelijk, maar niet noodzakelijkerwijs aan gezins- en familiebanden. Bij erfrechtelijke geschillen spelen emoties eveneens een grote rol. Een regeling verdient daarom in veel gevallen de voorkeur boven een procedure. Als partijen er onderling niet uitkomen en de gang naar de rechter onvermijdelijk is, dan schuwt zij deze weg niet.

Fleur houdt zich onder andere bezig met echtscheidingen en de gevolgen daarvan, zoals de verdeling van huwelijksgemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Fleur treedt hierbij veelal op voor ondernemers of de partners van ondernemers. Ook kan zij u bijstaan bij alimentatiekwesties, alsmede bij zaken met betrekking tot gezag, erkenning en omgang. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert Fleur in uiteenlopende erfrechtelijke kwesties. Fleur behartigt de belangen van particulieren in zaken waar het gaat om de verdeling of vereffening van nalatenschappen, de onterving van een kind, de berekening van de legitieme portie, een beroep op een som ineens, het inroepen van wilsrechten of de opheffing testamentair bewind.

Tot slot begeleidt Fleur partijen als mediator om gezamenlijk tot afspraken te komen bij het eindigen van de relatie of in erfrechtelijke kwesties.

Fleur is aspirant lid van de vFAS (vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators). Daarnaast is zij lid van het juridisch genootschap Pro Excolendo.