Harm-Jan Meijer

Harm-Jan Meijer

Advocaat

Harm-Jan Meijer is in 1989 beëdigd als advocaat. Sinds 1 januari 1998 is hij verbonden aan De Haan Advocaten & Notarissen, sinds 2001 als partner.

Harm-Jan is werkzaam in de handels- en insolventiepraktijk. Op pragmatische wijze staat hij ondernemers met raad en daad ter zijde met een accent op samenwerkingsvormen, ondernemingsstructuren, corporate governance, herstructurering, overnames en financiering. Daarnaast wordt Harm-Jan regelmatig aangesteld als curator in middelgrote en grote faillissementen. 

Harm-Jan is voorzitter van de sectie Handel, transport en logistiek en lid van de sectie Insolventierecht.

Harm-Jan is lid van specialisatievereniging INSOLAD.

Naast zijn werk bekleedt Harm-Jan diverse neven- en bestuursfuncties, waaronder:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting behoud en beheer Willibrordkerk te Borger
  • Lid van de Raad van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland
  • Bestuurslid Dutch Basketball League

In zijn vrije tijd is Harm-Jan een hartstochtelijk fietser.

Harm-Jan Meijer is werkzaam op de vestiging Groningen en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.