Ineke Grijpma

Ineke Grijpma

Advocaat

Hoe meer Ineke ergens vanaf weet hoe interessanter en leuker ze het vindt worden. Dat geldt ook voor haar vakgebied, het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Als curator in een nieuw faillissement laat ze zich dan ook graag onderdompelen in het specifieke bedrijf, c.q. de branche, van een kleine kroeg tot een bedrijf in de weg- en waterbouw. Die afwisseling boeit haar enorm. Aan de andere kant is Ineke nuchter en laat zij zich niet snel uit het veld slaan. Zij bekijkt zakelijk, zonder het juridische uit het oog te verliezen, hoe zij als curator het bedrijf kan ontmantelen. Hierbij verliest zij de belangen van de schuldeisers, w.o. de werknemers, en de eigenaren niet uit het oog.

Ineke houdt enorm van uitdagingen die het procederen met zich meebrengen. Het pleiten in de rechtszaal, het adequaat reageren op de soms pittige en lastige vragen van de rechtbank, kortom onder (tijds)druk presteren. Zij is een kei in het burgerlijk procesrecht. Het geeft haar een kick als zij de rechtbank weet te overtuigen van het gelijk van haar cliënt. Overigens verliest zij daarbij nooit het belang van de cliënt uit het oog. Procederen is nimmer een doel op zich. Zeker niet in het ondernemingsrecht. Ineke denkt graag strategisch mee met haar cliënt, zoekt graag naar een praktische oplossing en beschouwt niet alleen de juridische aspecten.

Ineke heeft in 2012 de specialistenopleiding Leergang Insolventierecht (RUG) afgerond. Daarnaast is zij secretaris van Stichting Ster van de Elfsteden en lid van de Commerciële Club Noordwest Friesland. Ook zit zij in de Raad van Toezicht van Stichting Kredietbank Nederland, in de Raad van Advies van Stichting Rechtswinkel Leeuwarden, en is zij lid van de Ladies’ Circle Noordwest Friesland i.o..

Ineke Grijpma is werkzaam op de vestiging Leeuwarden en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.