Maartje Schaap

Maartje Schaap

Advocaat

Maartje Schaap is strafrechtadvocaat en partner bij De Haan Advocaten & Notarissen. Maartje studeerde rechten in Groningen en is afgestudeerd in zowel strafrecht als privaatrecht. Ze heeft zich daarna gespecialiseerd in het strafrecht aan het Pompe Instituut.

Maartje is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA). Maartje vertegenwoordigt de belangen van cliënten in strafzaken. Zij is werkzaam op verschillende gebieden binnen het (jeugd)strafrecht waarbij het zwaartepunt ligt bij de commune delicten (geweld, diefstal, zeden). Maar ook vertegenwoordigt zij cliënten in grote fraude – en drugszaken. ‘Wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit dan heeft dat een enorme impact en is het van belang dat je op dat moment de beste rechtsbijstand krijgt die er is, daar ga ik voor’.

Naast haar werk als advocaat is Maartje werkzaam als (gast)docent op de Hanzehogeschool en verzorgt (pleit)trainingen voor (RUG) studenten. Ook schrijft zij af en toe columns en blogs voor (online)tijdschriften.

Het strafrechtkantoor heeft ook een eigen Facebookpagina waar updates te vinden zijn over zaken, jurisprudentie en ontwikkelingen in het strafrecht. Maartje is ook te vinden op twitter @mrmaartje.

Maartje Schaap is werkzaam op de vestiging Groningen - Turfsingel en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.