Matthijs Sturms

Matthijs Sturms

Advocaat

Na zijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam vertrok Matthijs naar Friesland om in januari 1997 te beginnen bij de Leeuwarder vestiging van De Haan Advocaten & Notarissen. Matthijs is begonnen als bureaujurist en is na het doorlopen van zijn stage en medewerkerschap vanaf 2003 als partner aan het kantoor verbonden. Ondertussen heeft Matthijs zich inhoudelijk gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Hij heeft de Grotius Specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, de postdoctorale curatorenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding insolventierecht van Insolad succesvol afgerond.

De praktijk van Matthijs bestaat deels uit een proces- en een adviespraktijk en deels uit het optreden als faillissementscurator of bewindvoerder in surséances van betalingen. Juist deze combinatie maakt dat hij goed weet hoe vanuit diverse perspectieven naar juridische problemen op deze rechtsgebieden kan worden gekeken en het juridisch ook kan relativeren als dat nodig is.

Wanneer het op procederen aankomt mag Matthijs graag zijn juridische creativiteit gebruiken voor zijn cliënt, wat geregeld leidt tot jurisprudentie. Zo leidde zijn procesactiviteiten in de Rifgat-casus tot principiële rechtsvorming van de Hoge Raad over de herroeping van een ontbindingsbesluit van een rechtspersoon. Ook op het gebied van beslag- en executierecht, kredietverlening en bestuurdersaansprakelijkheid heeft Matthijs ruime proceservaring.

Matthijs is onder meer curator van het Ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum en Stichting Zorggroep Pasana (Pasana Ouderenzorg) te Veenwouden.

Matthijs vindt het belangrijk om naast zijn werk actief te zijn. Matthijs geeft graag cursussen en is betrokken bij:

  • Beroepscommissie Stadionverboden SC Cambuur Leeuwarden (Voorzitter)
  • Rotary Leeuwarden-Zuid, VNO-NCW Noord, Vereniging voor Distributie, Franchise- en Agentuurrecht, Insolad (Lid)

Matthijs Sturms is werkzaam op de vestiging Leeuwarden en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.