Niek Entzinger

Niek Entzinger

Advocaat

Niek Entzinger is sinds februari 2011 advocaat. Zijn focus bij De Haan Advocaten & Notarissen is gericht op het arbeidsrecht en het sportrecht. Niek wordt gezien als een ervaren en doortastende advocaat met gedegen juridische kennis die zijn afspraken met zijn cliënten nakomt.

Arbeidsrecht

Niek adviseert werkgevers over (bijvoorbeeld) reorganisaties, individuele ontslagzaken, juridische aspecten bij arbeidsongeschikte werknemers en privacyrechten. Daarnaast adviseert hij werkgevers en ondernemingsraden bij geschillen over de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Ook is Niek geregeld advocaat in zaken waarbij (statutair) bestuurders bij betrokken zijn. Zijn gedegen kennis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is daarbij essentieel.

Naast werkgevers staat Niek eveneens werknemers bij in individuele ontslagzaken, loonvorderingen en de juridische aspecten bij arbeidsongeschiktheid.

Sportrecht

Ook houdt Niek zich bezig met sportrecht. In dat kader adviseert hij sporters en besturen van sportvereniging op allerlei verschillende terreinen. Zijn advisering ziet bijvoorbeeld op schorsingen van individuele sporters (bijvoorbeeld dopingzaken, tuchtzaken), de organisatiestructuur van een vereniging, de aansprakelijkheid van bestuurders en het aangaan van sponsorcontracten.

Opleiding

Niek is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft aan diezelfde universiteit in 2015 de specialisatieopleiding Groninger Leergang Arbeidsrecht cum laude afgerond. Verder heeft hij in 2019 de Leergang Sport & Recht aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam afgerond.

Netwerken en nevenactiviteiten

  • Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)
  • Lid van het bestuur van de Hattrick’s Club van FC Groningen
  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR)

Verder geeft Niek geregeld workshops op het gebied van het arbeidsrecht en sportrecht voor zijn klanten maar ook voor studenten.

Privé

Niek woont in Groningen en is in zijn vrije tijd veel op de racefiets te vinden. Ook is hij geïnteresseerd in voetbal en reist hij graag.

Niek Entzinger is werkzaam op de vestiging Groningen en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.