Niek Entzinger

Niek Entzinger

Advocaat

Niek Entzinger is sinds februari 2011 advocaat. Zijn focus binnen De Haan Advocaten & Notarissen is gericht op het arbeids- en ambtenarenrecht. Daarnaast behandelt hij algemene civiele kwesties en houdt hij zich bezig met sportrecht.

Als advocaat adviseert Niek voornamelijk bedrijven en instellingen over (bijvoorbeeld) reorganisaties, individuele ontslagzaken, juridische aspecten bij arbeidsongeschikte werknemers en privacyrechten. Daarnaast adviseert Niek zowel bedrijven en instellingen als ondernemingsraden bij geschillen over de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Ook is Niek geregeld advocaat in zaken waarbij (statutair) bestuurders bij betrokken zijn. Zijn gedegen kennis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is daarbij essentieel.

Naast bedrijven en instellingen staat Niek eveneens geregeld particulieren bij in individuele ontslagzaken, loonvorderingen en de juridische aspecten bij arbeidsongeschiktheid.

Niek wordt gezien als een ervaren en doortastende advocaat met gedegen juridische kennis die zijn afspraken met zijn cliënten nakomt. Hij heeft in 2015 de specialisatieopleiding Groninger Leergang Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen cum laude afgerond en is lid van de VAAN (Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland), de VNAA (Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten) en de VSR (Vereniging voor Sport en Recht).

In zijn vrije tijd is Niek veel op de racefiets te vinden. Ook is hij geïnteresseerd in voetbal en reist hij graag.

Niek Entzinger is werkzaam op de vestiging Groningen en maakt deel uit van het arrondissement Noord-Nederland.