Peter van Dijk

Peter van Dijk

Notaris

Peter van Dijk is sinds 1992 notaris in Leeuwarden en  is gespecialiseerd in ondernemingsrecht voor profit en not for profit organisaties en heeft in de afgelopen jaren uitgebreide ervaring en expertise opgebouwd met:

 • het opzetten van gecompliceerde vennootschapsrechtelijke structuren;
 • het adviseren met betrekking tot en het uitvoeren van juridische fusies, juridische splitsingen en omzetting van rechtspersonen;
 • het adviseren met betrekking tot en het oprichten van fiscale beleggingsinstellingen;
 • het begeleiden en uitvoeren van herstructureringen in de zorg-, woon- en onderwijssector;
 • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten, binnen en buiten de familie;
 • het verzorgen van alle familierechtelijke akten ( testamenten, huwelijksvoorwaarden, certificering, familieprotocollen, schenkingen, volmachten) betrekking hebbende op de ondernemer en zijn gezin;
 • het adviseren met betrekking tot governance-structuren bij vennootschappen, stichtingen en verenigingen;
 • het adviseren van not for profit instellingen ten aanzien van de verkrijging van de status van ANBI instelling of SBBI instelling en gebruikmaking van de fiscale mogelijkheden.

Peter is naast zijn praktijk actief in diverse bestuursfuncties zoals:

 • Voorzitter Poezieroute Leeuwarden
 • Bestuurslid Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Steun Jeugdzorg
 • Voorzitter Vereniging Notarissen in het Arrondissement Leeuwarden

Peter is voorzitter van een tweetal stichtingen Administratiekantoor en lid van Lionsclub De Stadhouder te Leeuwarden.