Rob Wertheim

Rob Wertheim

Advocaat flexibele schil

Rob Wertheim is sinds 1996 advocaat, met een onderbreking als jurist bij het Agentschap Telecom te Groningen in de jaren 2000-2004. Rob Wertheim is verbonden aan het advocatenkantoor Wertheim Advocatuur B.V., gevestigd te Zwolle en maakt daarnaast sinds juni 2015 deel uit van de flexibele schil van De Haan Advocaten & Notarissen. Klik hier voor nadere informatie over de flexibele schil van De Haan Advocaten & Notarissen. Als legal expert wordt hij met name betrokken bij kwesties inzake het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening). Waar nodig maakt Rob Wertheim op zijn beurt gebruik van de diensten van De Haan Advocaten & Notarissen, uiteraard na toestemming van zijn cliënten.

Rob behandelt niet alleen zaken op het terrein van het omgevingsrecht, maar ook op andere bestuursrechtelijke deelterreinen, zoals het subsidierecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Rob staat overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren bij. Rob is gastdocent bij de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, waar hij bestuurs(proces)recht doceert en jaarlijks een hoorcollege omgevingsrecht verzorgt. Verder is hij lid van de redactie van de monografieënreeks Bestuursrecht in praktijk van Kluwer en lid van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen. Rob publiceert regelmatig annotaties in de juridische tijdschriften AB en Bouwrecht en is mede-auteur van Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht.”

Mr. Rob Wertheim maakt deel uit van het arrondissement Overijssel.