Selma Koolmees

Selma Koolmees

Advocaat & mediator

Selma is na haar studie privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen begin 2004 beëdigd als advocaat te Leeuwarden. In april 2014 heeft Selma de overstap gemaakt naar De Haan Advocaten & Notarissen te Groningen.

Al tijdens haar studie sprong het personen- en familierecht er voor Selma uit, zo schreef zij haar afstudeerscriptie over het echtscheidingsconvenant. De combinatie van het menselijke aspect en juridische vraagstukken spreekt Selma in het personen- en familierecht aan. Selma heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Selma heeft zowel de Juridische Specialisatieopleiding als de opleiding tot gespecialiseerd (echtscheidings)bemiddelaar/mediator van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) met goed gevolg afgerond.  

De werkwijze van Selma kenmerkt zich door het uitgangspunt “hard op de inhoud, zacht op de persoon”. Als mediator probeert Selma tezamen met partijen in onderling overleg tot goede afspraken te komen. Deze insteek kiest Selma in beginsel ook als zij “eenzijdig” voor een cliënt optreedt. Naar haar mening genieten afspraken die in onderling overleg zijn gemaakt de voorkeur boven een uitspraak van de rechter. Mocht echter blijken dat partijen niet in onderling overleg en met behulp van de wederzijdse advocaten tot afspraken kunnen komen, dan heeft Selma geen moeite met het aanhangig maken van een procedure en het op die manier voorleggen van een kwestie aan de rechter.  

Selma houdt zich bezig met echtscheidingen en de gevolgen daarvan, alimentatiezaken, adoptie alsmede met kwesties met betrekking tot gezag, erkenning en omgang.

Selma is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. 

Selma Koolmees is werkzaam op de vestiging Groningen en maakt deelt uit van het arrondissement Noord-Nederland.