Sigriet Jongstra

Sigriet Jongstra

Advocaat

Sigriet is in 1994 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de richtingen Privaat- en Strafrecht. Zij is toen bij een grote verzekeraar in dienst getreden als letselschadejurist en heeft daar gedurende 6 jaren de WA-kant goed leren kennen. In 2000 is zij overgestapt naar de “slachtofferkant”. Ze heeft in eerste instantie bij een grote rechtbijstandverzekeraar gewerkt en is vervolgens van 2009 t/m 2016 als letselschadejurist bij een middelgroot gespecialiseerd letselschade (advocaten)kantoor werkzaam geweest. Sigriet heeft zodoende een zeer ruime ervaring en kennis op het gebied van letselschade. Ze staat cliënten bij in de meest uiteenlopende letselschadezaken, op een betrokken en persoonlijke wijze. Hierbij streeft ze zoveel mogelijk naar optimale compensatie van de cliënt, in of buiten rechte.