Pasana Zorggroep

Pasana Zorggroep

In november 2014 sprak de rechtbank in Leeuwarden het faillissement uit van de Zorggroep Pasana. Daarmee dreigde het doek te vallen voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum en daarnaast voor de ouderenzorgcentra en verpleeghuizen in Noordoost-Friesland. Dit leidde tot grote maatschappelijke onrust, politieke druk en polemiek. Te midden van dat krachtenveld werd er door de curatoren van De Haan Advocaten & Notarissen, De Friesland Zorgverzekeraar en de Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland een uniek proces gestart. Dit proces leidde tot een bijzonder resultaat: Sionsberg 2.0. als nieuw gezondheidscentrum in Dokkum en een doorstart van alle ouderenzorgcentra in Noordoost Friesland.

De Sionsberg kent een lange geschiedenis. Het ziekenhuis in Dokkum bestaat sinds 1956 en kon worden geopend met steun van de bewoners en de kerkelijke gemeenten in de omgeving. Hoewel het ziekenhuis zich ontwikkelde tot een volwaardig streekhospitaal met alle basisspecialismen, was het lang het kleinste ziekenhuis van Nederland. In het kader van schaalvergroting en efficiency werd De Sionsberg in 2007 onderdeel van Zorggroep Pasana uit Veenwouden. Tot Pasana behoren ook twee verpleeghuizen en meerdere verzorgingscentra die gevestigd zijn in Noordoost-Friesland en op Ameland.

Daling
Door de geringe omvang en de steeds hogere kwaliteitseisen wist het ziekenhuis met moeite het hoofd boven water te houden. Nadat De Sionsberg in 2011 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht werd gesteld, nam de relatief smalle patiëntenstroom nog verder af. Resulterend in een daling van het aantal verpleegdagen met 55%.

In 2012 leek een bestuurlijke fusie tussen Zorggroep Pasana en Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten de oplossing. Dit met als doel de instandhouding van een volledig basisziekenhuis in Dokkum met ondersteuning van Nij Smellinghe. Het lag in de planning om in een later stadium juridisch te fuseren.

Reorganisatie
De samenwerking kon niet voorkomen dat De Sionsberg in zwaar weer geraakte. Nadat in 2012 een verlies was geleden van 8,8 miljoen euro, werd een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd en volgde een verbouwing van het ziekenhuis naar een compactere vorm. Daarbij werden enkele klinische onderdelen ‘overgeheveld’ naar Drachten, als ook 78 van de 130 bedden. Voor de ouderenzorg was sluiting voorzien van enkele locaties, onder andere op Ameland en in Ternaard, wat leidde tot grote onrust. Desondanks noteerde het ziekenhuis in 2013 een verlies van 9,9 miljoen euro. De verzorgingshuizen behaalden een winst van 1,6 miljoen euro.

Faillissement
In het najaar van 2014 openbaarden de problemen zich in de volle breedte. Door de oplopende verliezen kampte eigenaar Pasana met een schuld van 40 miljoen euro en de vooruitzichten waren allesbehalve rooskleurig. 2014 zou een tekort opleveren van 2,5 miljoen euro, in 2015 oplopend naar 4,5 miljoen. Huisbankier ING verbond daaraan consequenties, waardoor een direct liquiditeitsprobleem ontstond. Het bestuur van combinatieholding Pasana/Nij Smellinghe was genoodzaakt eind november 2014 het faillissement aan te vragen.

Failissement ziekehuis leidt tot uniek zorgconcept.