Actualiteiten ambtenarenrecht

Actualiteiten ambtenarenrecht

Deze cursus bouwt voort op de basiscursus ambtenarenrecht en gaat dieper in op recente wijzigingen en actualiteiten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze over voldoende basiskennis beschikken om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

De cursus wordt geleid door een van onze specialisten en is vooral geschikt voor de meer ervaren HRM-managers en leidinggevenden. Met de cursus zorgt u dat uw kennis actueel blijft. Zo worden bijvoorbeeld de consequenties van recente uitspraken en regelgeving voor uw kerntaken uiteengezet.

De ontwikkelingen worden besproken aan de hand van recente uitspraken en publicaties. Personen die veel met het ambtenarenrecht te maken hebben kunnen door het jaarlijks volgen van deze cursus hun kennis op peil houden.

Doelgroep: leidinggevenden, management en afdeling P&O
Opzet: één dagdeel voorbereiding en twee dagdelen cursus
Plaats/data: op aanvraag
Maximaal aantal deelnemers: 15
Kosten: op aanvraag

Meer informatie

    Deel deze pagina