De zieke werknemer/ambtenaar

De zieke werknemer/ambtenaar

Een zieke werknemer krijgt te maken met allerlei verplichtingen. Daarbij valt te denken aan een arbo-arts bezoek en reïntegratie-inspanningen. Maar ook de werkgever heeft verplichtingen. Dat betekent in de praktijk dat u vanaf de eerste verzuimdag op uw tellen moet passen. Deze cursus geeft een helder overzicht van de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever.

Zo bevat de Wet Poortwachter strenge sancties voor de werkgever die niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Veelal hebben die betrekking op de reïntegratie van zieke werknemers. Ook geeft de cursus u meer inzicht in de verschillende rapportageverplichtingen van de werkgever en de sancties die het gevolg kunnen zijn.

Uiteraard besteden we ook aandacht aan de wijze waarop werkgevers hun verzuimbeleid kunnen stroomlijnen. Verder leert u hoe u bezwaar aantekent tegen opgelegde sancties en hoe u een eventuele ontslagprocedure moet voeren.

Doelgroep: afdeling P&O
Opzet: één dagdeel voorbereiding en twee dagdelen cursus
Plaats/data: op aanvraag
Maximaal aantal deelnemers: 15
Kosten: op aanvraag

Meer informatie

    Deel deze pagina